Program rokovania

Základné údaje
15
schôdze vlády Slovenskej republiky
28.04.2020
12:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-8484/2020
predseda Štatistického úradu SR
Schválený
UV-8485/2020
predseda Štatistického úradu SR
Schválený
UV-8468/2020
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-8662/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-8700/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8699/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-8477/2020
podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-8625/2020
minister dopravy a výstavby
Stiahnutý
UV-8711/2020
ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-8712/2020
ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-8696/2020
minister vnútra
Schválený
UV-8723/2020
minister zdravotníctva
Schválený
UV-8724/2020
minister zdravotníctva
Schválený
Informatívne materiály
UV-6885/2020
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-6845/2020
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-8487/2020
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-8620/2020
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-7363/2020
vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR
Vzatý na vedomie
UV-7229/2020
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Vzatý na vedomie
UV-8360/2020
predseda Protimonopolného úradu SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 05.05.2020 pdf 325,86 kB

História:
27.04.2020 08:56
28.04.2020 14:19