Detail materiálu

Základné údaje
Návrh záverečného účtu kapitoly 40 - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky za rok 2019
UV-8360/2020
23.04.2020
predseda Protimonopolného úradu SR
Protimonopolný úrad SR
541/2020/OEaKÚ-1529/2020
Informácia v zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
g
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 23.04.2020 pdf 246,91 kB
pdf Predkladacia správa 23.04.2020 pdf 257,04 kB
pdf Vlastný materiál 23.04.2020 pdf 1,01 MB
pdf Príloha 2 - NZU 2019 KONTROLY 23.04.2020 pdf 313,89 kB
pdf Príloha 3 - Monitorovacia správa 23.04.2020 pdf 444,47 kB
pdf Tabuľka 1 - Celkový prehľad PaV KŠR 23.04.2020 pdf 217,95 kB
pdf Tabuľka 2 - Výdavky RK podľa FUN 23.04.2020 pdf 204,16 kB
pdf Tabuľka 3 - Finančné operácie roz. kapitoly 23.04.2020 pdf 282,17 kB
pdf Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele 2019 23.04.2020 pdf 229,22 kB
pdf Obal 23.04.2020 pdf 388,13 kB

História:
27.04.2020 15:58
27.04.2020 15:58