Detail materiálu

Základné údaje
Návrh záverečného účtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za rok 2019
UV-8620/2020
27.04.2020
minister vnútra
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
KM-OPVA-2020/004115
§ 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, časť V. písm. a) smernice Ministerstva financií SR č. MF/7764/2019-31 zo 7. januára 2019
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
d
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 27.04.2020 pdf 112,21 kB
pdf Predkladacia správa 27.04.2020 pdf 118,98 kB
pdf Vlastný materiál 27.04.2020 pdf 162,89 kB
pdf Vlastný materiál 2 27.04.2020 pdf 698,30 kB
pdf Obal 27.04.2020 pdf 131,25 kB
pdf Príloha 1 - Organizačná schéma Ministerstva vnútra SR 27.04.2020 pdf 147,43 kB
pdf Príloha 2 - Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol 27.04.2020 pdf 167,03 kB
pdf Príloha 3 - Monitorovacia správa programovej štruktúry Ministerstva vnútra SR 27.04.2020 pdf 1,61 MB
pdf Príloha 4 - Zahraničné aktivity pracovníkov rezortu MV SR 27.04.2020 pdf 197,34 kB
pdf Príloha 5 - Používané kódy rozpočtových zdrojov 27.04.2020 pdf 217,67 kB
pdf Príloha 6 - Zoznam použitých skratiek 27.04.2020 pdf 227,94 kB
pdf Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2019 27.04.2020 pdf 143,20 kB
pdf Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019 27.04.2020 pdf 203,41 kB
pdf Tabuľka 3 - Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2019 27.04.2020 pdf 177,63 kB
pdf Tabuľka 4 - Prehľad o plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly MV SR za rok 2019 27.04.2020 pdf 217,17 kB
pdf Tabuľka 5 - Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2019 27.04.2020 pdf 134,81 kB
pdf Tabuľka 6 - Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019 27.04.2020 pdf 150,02 kB

História:
27.04.2020 15:57
27.04.2020 15:57