Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
UV-8700/2020
28.04.2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12442/2020–M_OPVA
§ 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z.
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
5
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 28.04.2020 docx 42,85 kB
pdf Predkladacia správa 28.04.2020 pdf 123,55 kB
pdf Vlastný materiál 13.08.2020 pdf 265,29 kB
pdf Dôvodová správa 28.04.2020 pdf 122,96 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 28.04.2020 pdf 151,06 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 28.04.2020 pdf 439,32 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 28.04.2020 pdf 124,45 kB
pdf Doložka vplyvov 28.04.2020 pdf 419,67 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 28.04.2020 pdf 307,14 kB
pdf Obal 05.08.2020 pdf 135,08 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 28.04.2020 467,47 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 255/2020 Uznesenie

História:
28.04.2020 12:34
13.08.2020 10:03