Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
UV-10016/2020
14.05.2020
minister zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
S09861-2020-OL
Iniciatívny materiál
Riadny
Zákon
Zaradený
5
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 14.05.2020 docx 17,63 kB
pdf Predkladacia správa 14.05.2020 pdf 181,24 kB
pdf Vlastný materiál 29.05.2020 pdf 261,34 kB
pdf Dôvodová správa 14.05.2020 pdf 342,02 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 14.05.2020 pdf 382,30 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 14.05.2020 pdf 285,69 kB
pdf Doložka vplyvov 14.05.2020 pdf 704,25 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 14.05.2020 pdf 382,12 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 14.05.2020 pdf 586,55 kB
pdf Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti 14.05.2020 pdf 302,17 kB
pdf Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana 14.05.2020 pdf 321,66 kB
pdf Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu 14.05.2020 pdf 288,75 kB
pdf Obal 29.05.2020 pdf 194,33 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 14.05.2020 462,03 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 290/2020 Uznesenie

História:
14.05.2020 10:14
14.05.2020 10:14