Program rokovania

Základné údaje
19
schôdze vlády Slovenskej republiky
14.05.2020
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-9685/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-9688/2020
minister životného prostredia
Vypustený
UV-9784/2020
minister vnútra; minister obrany
Schválený
UV-10036/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-10016/2020
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10014/2020
minister zdravotníctva
Schválený
UV-9997/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-10056/2020
minister vnútra
Schválený
Informatívne materiály
UV-9939/2020
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-9801/2020
predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vzatý na vedomie
UV-9810/2020
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
UV-9904/2020
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Vzatý na vedomie
UV-9902/2020
predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 18.05.2020 pdf 582,64 kB

História:
12.05.2020 14:20
14.05.2020 11:49