Detail materiálu

Základné údaje
Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2019
UV-11232/2020
28.05.2020
predseda Protimonopolného úradu SR
Protimonopolný úrad SR
598/2020/OŠP-2050/2020/PMÚ SR
na základe § 16 ods. 5 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
4
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 28.05.2020 rtf 83,01 kB
pdf Predkladacia správa 28.05.2020 pdf 181,82 kB
pdf Vlastný materiál 28.05.2020 pdf 1,60 MB
pdf Doložka vplyvov 28.05.2020 pdf 339,15 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 28.05.2020 pdf 639,69 kB
pdf Príloha 1 - prehľad poskytovateľov SP 2019 28.05.2020 pdf 260,66 kB
pdf Obal 28.05.2020 pdf 290,01 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k Správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2019 338/2020 Uznesenie

História:
02.06.2020 11:59
02.06.2020 11:59