Detail materiálu

Základné údaje
Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky za rok 2019
UV-12645/2020
15.06.2020
minister dopravy a výstavby
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
09196/2020/SRF/36259-M
V zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
d
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 15.06.2020 pdf 184,23 kB
pdf Predkladacia správa 15.06.2020 pdf 263,37 kB
pdf Vlastný materiál 19.06.2020 pdf 5,30 MB
pdf Obal 15.06.2020 pdf 208,28 kB
pdf Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2019 15.06.2020 pdf 265,44 kB
pdf Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019 15.06.2020 pdf 336,27 kB
pdf Tabuľka 3 - Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2019 15.06.2020 pdf 321,09 kB
pdf Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2019 15.06.2020 pdf 342,98 kB
pdf Príloha 1 - Prehľad organizácií v pôsobnosti MDV SR 15.06.2020 pdf 354,75 kB
pdf Príloha 2 - Schválený rozpočet príjmov kapitoly MDV SR k 1. 1. 2019 podľa ekonomickej klasifikácie 15.06.2020 pdf 352,23 kB
pdf Príloha 3 - Upravený rozpočet príjmov kapitoly MDV SR k 31.12.2019 podľa ekonomickej klasifikácie 15.06.2020 pdf 361,46 kB
pdf Príloha 4 - Skutočné plnenie príjmov kapitoly MDV SR k 31. 12. 2019 podľa ekonomickej klasifikácie 15.06.2020 pdf 374,47 kB
pdf Príloha 5 - Skutočné plnenie príjmov MDV SR k 31. 12. 2019 15.06.2020 pdf 307,65 kB
pdf Príloha 6 - Schválený rozpočet výdavkov k 1. 1. 2019 15.06.2020 pdf 545,49 kB
pdf Príloha 7 - Upravený rozpočet výdavkov k 31. 12. 2019 15.06.2020 pdf 749,04 kB
pdf Príloha 8 - Skutočné čerpanie výdavkom k 31. 12. 2019 15.06.2020 pdf 749,14 kB
pdf Príloha 9 - Monitorovacia správa 15.06.2020 pdf 376,32 kB
pdf Príloha 10 - Správa o výsledkoch vonkajších a vnútorných kontrol 15.06.2020 pdf 403,20 kB
pdf Vlastný materiál - Návrh záverečného účtu ŠFRB za rok 2019 15.06.2020 pdf 717,83 kB
pdf Tabuľka 1 - Kap.93 PaV 2019 ŠFRB 15.06.2020 pdf 320,70 kB
pdf Tabuľka 2 - Kap.93 FO 2019 ŠFRB 15.06.2020 pdf 321,64 kB

História:
22.06.2020 15:57
22.06.2020 16:01