Detail materiálu

Základné údaje
Návrh záverečného účtu za rok 2019
UV-12686/2020
15.06.2020
predseda Štatistického úradu SR
Štatistický úrad Slovenskej republiky
10220-0026/2020
Informácia v zmysle §29 ods. 4 zákona číslo 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
i
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 15.06.2020 pdf 168,72 kB
pdf Predkladacia správa 15.06.2020 pdf 172,09 kB
pdf Vlastný materiál 15.06.2020 pdf 632,19 kB
pdf Vyhlásenie 15.06.2020 pdf 170,55 kB
pdf Obal 15.06.2020 pdf 190,74 kB
pdf Príloha 1 15.06.2020 pdf 132,77 kB
pdf Príloha 2 - Zhodnotenie výsledkov kontrol 15.06.2020 pdf 180,27 kB
pdf Príloha 3 - Monitorovacia správa 15.06.2020 pdf 686,28 kB
pdf Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2019 15.06.2020 pdf 221,66 kB
pdf Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019 15.06.2020 pdf 215,52 kB
pdf Tabuľka 3 - Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2019 15.06.2020 pdf 288,89 kB
pdf Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly na rok 2019 15.06.2020 pdf 213,37 kB
pdf Tabuľka 5 - Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2019 15.06.2020 pdf 213,34 kB
pdf Tabuľka 6 - Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019 15.06.2020 pdf 202,79 kB

História:
22.06.2020 15:59
22.06.2020 16:01