Detail materiálu

Základné údaje
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2019 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti
UV-13963/2020
30.06.2020
predstavenstvo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Z18598/2020 - OVK
Materiál sa predkladá na základe § 15 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Informatívny
Informatívny materiál
Zaradený
p
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 30.06.2020 pdf 12,06 kB
pdf Predkladacia správa 30.06.2020 pdf 12,67 kB
pdf Vlastný materiál 30.06.2020 pdf 91,74 kB
pdf Obal 30.06.2020 pdf 130,34 kB

História:
06.07.2020 09:02
06.07.2020 10:36