Detail materiálu

Základné údaje
Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2020 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2020
UV-14396/2020
06.07.2020
podpredseda vlády Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky
4197/2020/OAP
Na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Riadny
Informatívny materiál
Zaradený
8
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 06.07.2020 docx 28,34 kB
pdf Predkladacia správa 06.07.2020 pdf 314,14 kB
pdf Vlastný materiál 06.07.2020 pdf 203,84 kB
pdf Doložka vplyvov 06.07.2020 pdf 407,01 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 06.07.2020 pdf 717,28 kB
pdf Vyhlásenie 06.07.2020 pdf 185,21 kB
pdf Obal 06.07.2020 pdf 394,54 kB
pdf Príloha 1 - vydané aproximačné nariadenia vlády SR v I. polroku 2020 06.07.2020 pdf 283,16 kB
pdf Príloha 2 – zámer prijímania aproximačných nariadení vlády SR v II. polroku 2020 06.07.2020 pdf 343,60 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2020 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2020 439/2020 Uznesenie

História:
06.07.2020 14:01
06.07.2020 14:01