Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh v znení neskorších predpisov
UV-14870/2020
10.07.2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
7278/2020-410
Iniciatívny návrh
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
5
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 10.07.2020 docx 30,78 kB
pdf Predkladacia správa 10.07.2020 pdf 183,79 kB
pdf Dôvodová správa 10.07.2020 pdf 185,69 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 10.07.2020 pdf 189,84 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 10.07.2020 pdf 211,58 kB
pdf Doložka vplyvov 10.07.2020 pdf 310,48 kB
pdf Tabuľka zhody 10.07.2020 pdf 2,47 MB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 10.07.2020 pdf 451,53 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 10.07.2020 pdf 240,27 kB
pdf Konsolidované znenie 10.07.2020 pdf 655,18 kB
pdf Vlastný materiál 20.07.2020 pdf 452,91 kB
pdf Obal 20.07.2020 pdf 196,21 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 15.07.2020 571,51 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh v znení neskorších predpisov 455/2020 Uznesenie

História:
14.07.2020 09:26