Program rokovania

Základné údaje
30
schôdze vlády Slovenskej republiky
15.07.2020
10:30 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-14866/2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14867/2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14868/2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14869/2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-14870/2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14871/2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14873/2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14874/2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14875/2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14876/2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14877/2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14765/2020
ministerka spravodlivosti
Stiahnutý
UV-14852/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-14341/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14953/2020
minister zdravotníctva
Schválený
UV-15171/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-15121/2020
podpredseda vlády Slovenskej republiky
Schválený
UV-15192/2020
podpredseda vlády Slovenskej republiky
Stiahnutý
UV-15193/2020
podpredseda vlády Slovenskej republiky
Schválený
UV-15194/2020
podpredseda vlády Slovenskej republiky
Schválený
UV-15093/2020
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Schválený
UV-15131/2020
minister vnútra
Schválený
UV-15212/2020
minister vnútra
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-15211/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-15217/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-15231/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-15164/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-15271/2020
ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-14660/2020
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-15273/2020
minister životného prostredia
Schválený
UV-15328/2020
podpredseda vlády Slovenskej republiky
Schválený
UV-15329/2020
predseda vlády
Schválený
Informatívne materiály
UV-14623/2020
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
UV-14860/2020
minister obrany
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 28.07.2020 pdf 347,53 kB

História:
14.07.2020 09:26
15.07.2020 14:19