Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2019 Z. z.
UV-14877/2020
10.07.2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
7280/2020-410
Iniciatívny návrh
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
11
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 10.07.2020 docx 30,76 kB
pdf Predkladacia správa 10.07.2020 pdf 184,23 kB
pdf Vlastný materiál 20.07.2020 pdf 509,12 kB
pdf Dôvodová správa 10.07.2020 pdf 186,10 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 10.07.2020 pdf 184,27 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 10.07.2020 pdf 209,04 kB
pdf Doložka vplyvov 10.07.2020 pdf 311,98 kB
pdf Tabuľka zhody 10.07.2020 pdf 2,47 MB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 10.07.2020 pdf 265,71 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 10.07.2020 pdf 240,27 kB
pdf Konsolidované znenie 10.07.2020 pdf 805,04 kB
pdf Obal 20.07.2020 pdf 196,98 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 15.07.2020 575,50 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2019 Z. z. 461/2020 Uznesenie

História:
14.07.2020 09:26