Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2020 Z. z.
UV-14875/2020
10.07.2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
7364/2020-410
Iniciatívny návrh
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
9
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 10.07.2020 docx 30,69 kB
pdf Predkladacia správa 10.07.2020 pdf 185,34 kB
pdf Vlastný materiál 20.07.2020 pdf 809,43 kB
pdf Dôvodová správa 10.07.2020 pdf 187,87 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 10.07.2020 pdf 193,09 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 10.07.2020 pdf 211,30 kB
pdf Doložka vplyvov 10.07.2020 pdf 522,44 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 10.07.2020 pdf 417,28 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 10.07.2020 pdf 444,62 kB
pdf Konsolidované znenie 10.07.2020 pdf 908,34 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 10.07.2020 pdf 240,27 kB
pdf Tabuľka zhody 10.07.2020 pdf 2,47 MB
pdf Obal 20.07.2020 pdf 196,89 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 15.07.2020 738,23 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2020 Z. z. 459/2020 Uznesenie

História:
14.07.2020 09:26