Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z.
UV-15171/2020
14.07.2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18204/2020-M_OPVA
§ 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z.
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
16
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 14.07.2020 docx 28,51 kB
pdf Predkladacia správa 14.07.2020 pdf 198,60 kB
pdf Vlastný materiál 14.07.2020 pdf 130,35 kB
pdf Dôvodová správa 14.07.2020 pdf 216,74 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 14.07.2020 pdf 213,70 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 14.07.2020 pdf 125,94 kB
pdf Doložka vplyvov 14.07.2020 pdf 428,14 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 14.07.2020 pdf 272,23 kB
pdf Obal 14.07.2020 pdf 213,14 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 15.07.2020 464,61 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z. 465/2020 Uznesenie

História:
14.07.2020 18:35
14.07.2020 18:35