Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov
UV-17548/2020
14.08.2020
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
179/2020-9.1
Článok 4 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
10
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 14.08.2020 docx 28,70 kB
pdf Predkladacia správa 14.08.2020 pdf 364,96 kB
pdf Vlastný materiál 22.09.2020 pdf 818,68 kB
pdf Dôvodová správa 14.08.2020 pdf 227,37 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 14.08.2020 pdf 210,69 kB
pdf Doložka vplyvov 14.08.2020 pdf 505,17 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 14.08.2020 pdf 609,77 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 14.08.2020 pdf 298,55 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 14.08.2020 pdf 846,94 kB
pdf Vyhlásenie 14.08.2020 pdf 334,24 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 14.08.2020 pdf 171,67 kB
pdf Obal 14.08.2020 pdf 197,22 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 26.08.2020 468,52 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov 522/2020 Uznesenie

História:
25.08.2020 15:55