Program rokovania

Základné údaje
34
schôdze vlády Slovenskej republiky
26.08.2020
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-18010/2020
podpredseda vlády a minister financií; guvernér Národnej banky Slovenska
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18000/2020
podpredseda vlády a minister financií; guvernér Národnej banky Slovenska
Schválený
UV-18112/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-18390/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-18148/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-18373/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-18015/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-18190/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-18035/2020
ministerka spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-17548/2020
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-17994/2020
minister životného prostredia
Schválený
UV-17996/2020
minister životného prostredia
Schválený
UV-17997/2020
minister životného prostredia
Schválený
UV-17995/2020
minister životného prostredia
Schválený
UV-18418/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-18068/2020
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-17715/2020
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Schválený
UV-18237/2020
predseda Protimonopolného úradu SR
Schválený s pripomienkou
UV-18426/2020
podpredseda vlády a minister financií
Odložený
UV-18454/2020
minister vnútra
Schválený
UV-18368/2020
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Schválený
UV-18455/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Rokovanie prerušené
UV-17448/2020
minister dopravy a výstavby
Stiahnutý
Informatívne materiály
UV-17999/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-18196/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-18125/2020
minister vnútra
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 02.09.2020 pdf 685,41 kB

História:
25.08.2020 15:55
26.08.2020 12:16