Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská – nové znenie
UV-17995/2020
20.08.2020
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8858/2020-9.1
Článok 4 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
14
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 20.08.2020 docx 29,03 kB
pdf Predkladacia správa 20.08.2020 pdf 362,37 kB
pdf Vlastný materiál 20.08.2020 pdf 457,76 kB
pdf Dôvodová správa 20.08.2020 pdf 86,15 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 20.08.2020 pdf 67,73 kB
pdf Doložka vplyvov 20.08.2020 pdf 114,67 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 20.08.2020 pdf 143,70 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 20.08.2020 pdf 82,50 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 20.08.2020 pdf 168,59 kB
pdf Vyhlásenie 20.08.2020 pdf 44,02 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 20.08.2020 pdf 45,30 kB
pdf Obal 20.08.2020 pdf 33,83 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 26.08.2020 463,22 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská 526/2020 Uznesenie

História:
25.08.2020 15:55