Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky – nové znenie
UV-17997/2020
20.08.2020
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8864/2020-9.1
Článok 4 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
13
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 20.08.2020 docx 28,98 kB
pdf Predkladacia správa 20.08.2020 pdf 56,83 kB
pdf Vlastný materiál 20.08.2020 pdf 2,37 MB
pdf Dôvodová správa 20.08.2020 pdf 82,22 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 20.08.2020 pdf 305,30 kB
pdf Doložka vplyvov 20.08.2020 pdf 202,82 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 20.08.2020 pdf 145,17 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 20.08.2020 pdf 83,72 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 20.08.2020 pdf 160,00 kB
pdf Vyhlásenie 20.08.2020 pdf 43,85 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 20.08.2020 pdf 46,22 kB
pdf Obal 20.08.2020 pdf 52,01 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 26.08.2020 460,99 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky 525/2020 Uznesenie

História:
25.08.2020 15:55