Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky – nové znenie
UV-17994/2020
20.08.2020
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8866/2020-9.1
Článok 4 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
11
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
doc Návrh uznesenia 20.08.2020 doc 59,00 kB
pdf Predkladacia správa 20.08.2020 pdf 37,35 kB
pdf Vlastný materiál 20.08.2020 pdf 716,87 kB
pdf Dôvodová správa 20.08.2020 pdf 77,41 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 20.08.2020 pdf 305,78 kB
pdf Doložka vplyvov 20.08.2020 pdf 201,43 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 20.08.2020 pdf 124,71 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 20.08.2020 pdf 80,58 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 20.08.2020 pdf 151,35 kB
pdf Vyhlásenie 20.08.2020 pdf 43,65 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 20.08.2020 pdf 45,08 kB
pdf Obal 20.08.2020 pdf 33,65 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 26.08.2020 465,27 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky 523/2020 Uznesenie

História:
25.08.2020 15:55