Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
UV-18010/2020
20.08.2020
podpredseda vlády a minister financií; guvernér Národnej banky Slovenska
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MF/005587/2020-635
Úloha B.11 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491 z 2. októbra 2019
Riadny
Zákon
Zaradený
1
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 20.08.2020 docx 27,01 kB
pdf Predkladacia správa 20.08.2020 pdf 126,88 kB
pdf Vlastný materiál 02.09.2020 pdf 1,14 MB
pdf Dôvodová správa 20.08.2020 pdf 142,31 kB
pdf Dôvodová správa - osobitná 02.09.2020 pdf 431,13 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 02.09.2020 pdf 316,66 kB
pdf Doložka vplyvov 20.08.2020 pdf 328,93 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 20.08.2020 pdf 268,56 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 20.08.2020 pdf 607,10 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 20.08.2020 pdf 153,00 kB
pdf Tabuľka zhody 20.08.2020 pdf 244,77 kB
pdf Tabuľka zhody 2 02.09.2020 pdf 1,64 MB
pdf Vyhlásenie 20.08.2020 pdf 111,75 kB
pdf Konsolidované znenie 20.08.2020 pdf 944,39 kB
pdf Konsolidované znenie 2 02.09.2020 pdf 1,12 MB
pdf Konsolidované znenie 3 02.09.2020 pdf 1,33 MB
pdf Obal 02.09.2020 pdf 142,58 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 25.08.2020 488,22 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 513/2020 Uznesenie

História:
25.08.2020 15:55