Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie
UV-18390/2020
25.08.2020
podpredseda vlády a minister financií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MF/007288/2020-721
Transpozícia čl. 9a Smernice Rady (EU) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami
Riadny
Zákon
Zaradený
4
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 25.08.2020 docx 29,70 kB
pdf Predkladacia správa 25.08.2020 pdf 138,60 kB
pdf Vlastný materiál 25.08.2020 pdf 330,29 kB
pdf Dôvodová správa 25.08.2020 pdf 127,50 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 25.08.2020 pdf 349,82 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 25.08.2020 pdf 113,25 kB
pdf Doložka vplyvov 25.08.2020 pdf 329,65 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 25.08.2020 pdf 416,37 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 25.08.2020 pdf 392,46 kB
pdf Vyhlásenie 25.08.2020 pdf 352,59 kB
pdf Konsolidované znenie 25.08.2020 pdf 306,06 kB
pdf Konsolidované znenie 2 25.08.2020 pdf 1,11 MB
pdf Konsolidované znenie 3 25.08.2020 pdf 1,23 MB
pdf Správa o účasti verejnosti 25.08.2020 pdf 129,40 kB
pdf Tabuľka zhody 25.08.2020 pdf 207,88 kB
pdf Tabuľka zhody 2 25.08.2020 pdf 184,81 kB
pdf Tabuľka zhody 3 25.08.2020 pdf 230,38 kB
pdf Tabuľka zhody 4 25.08.2020 pdf 259,71 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 25.08.2020 pdf 2,01 MB
pdf Obal 25.08.2020 pdf 137,98 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 26.08.2020 467,41 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 516/2020 Uznesenie

História:
25.08.2020 15:55