Detail materiálu

Základné údaje
Návrh Aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsobu ich ochrany a obrany
V-18842/2020
02.09.2020
minister obrany
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
SEOP-US1-1-9/2020-V45
Utajovaný
Ostatné materiály
Zaradený
Vyhradené
I
Schválený

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu Aktualizácie zaradenia objektov obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsobu ich ochrany a obrany 557/2020 Uznesenie

História:
08.09.2020 13:51
08.09.2020 13:53