Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona o reforme súdnictva
UV-20618/2020
28.09.2020
ministerka spravodlivosti
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
24641/2020/100
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024. Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020
Riadny
Zákon
Zaradený
2
Schválený s pripomienkou

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 28.09.2020 docx 23,02 kB
pdf Predkladacia správa 28.09.2020 pdf 319,15 kB
pdf Vlastný materiál 28.09.2020 pdf 625,99 kB
pdf Dôvodová správa 28.09.2020 pdf 832,98 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 28.09.2020 pdf 185,87 kB
pdf Doložka vplyvov 28.09.2020 pdf 530,90 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 28.09.2020 pdf 682,74 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 28.09.2020 pdf 648,65 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 28.09.2020 pdf 383,22 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 28.09.2020 pdf 1,01 MB
pdf Vyhlásenie 28.09.2020 pdf 367,78 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 28.09.2020 pdf 227,73 kB
pdf Obal 28.09.2020 pdf 196,62 kB
pdf Konsolidované znenie 1 28.09.2020 pdf 659,09 kB
pdf Konsolidované znenie 2 28.09.2020 pdf 766,04 kB
pdf Konsolidované znenie 3 28.09.2020 pdf 828,21 kB
pdf Konsolidované znenie 4 28.09.2020 pdf 499,56 kB
pdf Konsolidované znenie 5 28.09.2020 pdf 560,22 kB
pdf Konsolidované znenie 6 28.09.2020 pdf 959,25 kB
pdf Konsolidované znenie 7 28.09.2020 pdf 1,36 MB
pdf Konsolidované znenie 8 28.09.2020 pdf 861,25 kB
pdf Konsolidované znenie 9 28.09.2020 pdf 586,55 kB
pdf Konsolidované znenie 10 28.09.2020 pdf 610,34 kB
pdf Konsolidované znenie 11 28.09.2020 pdf 1,09 MB
pdf Konsolidované znenie 12 28.09.2020 pdf 1,72 MB
pdf Konsolidované znenie 13 28.09.2020 pdf 2,20 MB
pdf Konsolidované znenie 14 28.09.2020 pdf 326,59 kB
pdf Konsolidované znenie 15 28.09.2020 pdf 521,42 kB
pdf Konsolidované znenie 16 28.09.2020 pdf 672,85 kB
pdf Konsolidované znenie 17 28.09.2020 pdf 295,54 kB
pdf Konsolidované znenie 18 28.09.2020 pdf 679,45 kB
pdf Konsolidované znenie 19 28.09.2020 pdf 707,01 kB
pdf Konsolidované znenie 20 28.09.2020 pdf 487,28 kB
pdf Konsolidované znenie 21 28.09.2020 pdf 395,05 kB
pdf Konsolidované znenie 22 28.09.2020 pdf 521,89 kB
pdf Konsolidované znenie 23 28.09.2020 pdf 1,28 MB
pdf Konsolidované znenie 24 28.09.2020 pdf 898,12 kB
pdf Konsolidované znenie 25 28.09.2020 pdf 320,45 kB
pdf Konsolidované znenie 26 28.09.2020 pdf 1,16 MB
pdf Konsolidované znenie 27 28.09.2020 pdf 970,25 kB
pdf Konsolidované znenie 28 28.09.2020 pdf 470,95 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 30.09.2020 456,02 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona o reforme súdnictva 589/2020 Uznesenie

História:
29.09.2020 14:37
29.09.2020 14:44