Program rokovania

Základné údaje
39
schôdze vlády Slovenskej republiky
30.09.2020
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-20617/2020
ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-20618/2020
ministerka spravodlivosti
Schválený s pripomienkou
UV-20433/2020
ministerka spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20380/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-20381/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-20382/2020
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20378/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-20254/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-20490/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-20489/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20441/2020
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-20442/2020
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20481/2020
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-20480/2020
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-20641/2020
ministerka kultúry
Schválený
UV-20541/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20373/2020
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Schválený
UV-20610/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-20883/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-19211/2020
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
Odložený
UV-20788/2020
predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
Schválený
UV-20789/2020
predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
Schválený
UV-20809/2020
minister vnútra
Schválený
UV-20820/2020
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20817/2020
minister zdravotníctva
Schválený
UV-20818/2020
minister zdravotníctva
Schválený
UV-20941/2020
predseda vlády
Schválený s pripomienkou
UV-20807/2020
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Schválený
UV-20542/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-20544/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20893/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20937/2020
ministerka kultúry
Neschválený
UV-20661/2020
ministerka kultúry
Rokovanie prerušené
UV-20814/2020
ministerka kultúry
Rokovanie prerušené
UV-20055/2020
predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Schválený
UV-20939/2020
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-20940/2020
vedúci Úradu vlády SR
Schválený s pripomienkami
UV-20770/2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-20768/2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-20797/2020
minister obrany; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-20895/2020
minister zdravotníctva
Rokovanie prerušené
UV-20815/2020
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-20938/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20924/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-20861/2020
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20689/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-20693/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-21048/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
Informatívne materiály
UV-20609/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-20425/2020
zástupca predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 13.10.2020 pdf 651,71 kB

História:
29.09.2020 14:44
30.09.2020 19:33