Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov
UV-20641/2020
28.09.2020
ministerka kultúry
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MK – 5440/2020-111/17158
Plán legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2020
Riadny
Zákon
Zaradený
15
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 28.09.2020 docx 33,56 kB
pdf Predkladacia správa 28.09.2020 pdf 126,12 kB
pdf Vlastný materiál 28.09.2020 pdf 157,47 kB
pdf Dôvodová správa 28.09.2020 pdf 125,57 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 28.09.2020 pdf 225,36 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 28.09.2020 pdf 181,47 kB
pdf Doložka vplyvov 28.09.2020 pdf 342,03 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 28.09.2020 pdf 276,91 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 28.09.2020 pdf 606,27 kB
pdf Vyhlásenie 28.09.2020 pdf 190,69 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 28.09.2020 pdf 122,08 kB
pdf Konsolidované znenie 1 28.09.2020 pdf 703,55 kB
pdf Konsolidované znenie 2 28.09.2020 pdf 741,02 kB
pdf Obal 28.09.2020 pdf 267,51 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 30.09.2020 462,33 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov 602/2020 Uznesenie

História:
29.09.2020 14:41
29.09.2020 14:44