Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
UV-26829/2020
10.12.2020
minister vnútra
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
KM-OPVA-2020/006765-002
Úloha C.19. a C.20. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 400 z 24. júna 2020
Riadny
Zákon
Zaradený
2
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 10.12.2020 docx 22,35 kB
pdf Predkladacia správa 10.12.2020 pdf 201,52 kB
pdf Vlastný materiál 10.12.2020 pdf 289,56 kB
pdf Dôvodová správa 10.12.2020 pdf 296,95 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 10.12.2020 pdf 144,38 kB
pdf Doložka vplyvov 10.12.2020 pdf 536,71 kB
pdf Tabuľka zhody 10.12.2020 pdf 179,49 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 10.12.2020 pdf 753,73 kB
pdf Vyhlásenie 10.12.2020 pdf 116,76 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 10.12.2020 pdf 194,58 kB
pdf Konsolidované znenie 10.12.2020 pdf 501,29 kB
pdf Konsolidované znenie 2 10.12.2020 pdf 846,97 kB
pdf Obal 10.12.2020 pdf 133,34 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 15.12.2020 459,25 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 776/2020 Uznesenie

História:
15.12.2020 14:53
15.12.2020 15:09