Program rokovania

Základné údaje
60
schôdze vlády Slovenskej republiky
16.12.2020
8:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-26997/2020
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-26829/2020
minister vnútra
Schválený
UV-26831/2020
ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-26583/2020
ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-26832/2020
ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-26906/2020
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-26929/2020
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-26930/2020
minister životného prostredia
Schválený s pripomienkami
UV-26841/2020
minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie; minister vnútra a podpredseda Ústrednej povodňovej komisie
Schválený
UV-27044/2020
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-26924/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-26923/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-26901/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-26772/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-26857/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stiahnutý
UV-27137/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-26951/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-26954/2020
ministerka kultúry
Schválený
UV-27036/2020
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-27227/2020
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-27230/2020
minister obrany; minister zdravotníctva
Schválený
UV-27171/2020
minister obrany
Schválený
UV-27172/2020
minister obrany
Schválený
UV-27177/2020
minister obrany; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-27233/2020
minister obrany
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-27228/2020
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-27226/2020
minister zdravotníctva
Schválený
UV-26855/2020
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-27232/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený s pripomienkou
UV-27088/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Stiahnutý
UV-27024/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-27320/2020
predseda vlády
Schválený
Informatívne materiály
UV-26686/2020
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Vzatý na vedomie
UV-26838/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-26835/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Stiahnutý
UV-26918/2020
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-27000/2020
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-27136/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-27042/2020
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-27231/2020
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 22.12.2020 pdf 629,78 kB

História:
15.12.2020 15:09
16.12.2020 17:33