Detail materiálu

Základné údaje
Správa o plnení Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 - 2025
UV-27655/2020
23.12.2020
minister zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
S17378-2020-OVZSaP
V zmysle úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 488 z 2. septembra 2015
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
c
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 23.12.2020 pdf 169,27 kB
pdf Predkladacia správa 23.12.2020 pdf 354,08 kB
pdf Vlastný materiál 23.12.2020 pdf 532,81 kB
pdf Doložka vplyvov 23.12.2020 pdf 582,44 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 23.12.2020 pdf 793,33 kB
pdf Obal 23.12.2020 pdf 382,12 kB

História:
05.01.2021 12:54
05.01.2021 12:58