Program rokovania

Základné údaje
63
schôdze vlády Slovenskej republiky
07.01.2021
10:00 h
online
Ukončené
Riadne materiály
UV-28125/2020
predseda Štatistického úradu SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-32/2021
predseda Protimonopolného úradu SR
Schválený
UV-28056/2020
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Schválený
UV-26443/2020
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Vypustený
UV-28054/2020
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Schválený
UV-26932/2020
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Vypustený
UV-92/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vypustený
UV-27496/2020
podpredseda vlády Slovenskej republiky
Schválený
UV-27689/2020
minister obrany
Schválený
UV-27952/2020
minister životného prostredia
Schválený
UV-27656/2020
minister zdravotníctva
Schválený
UV-27385/2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-27749/2020
minister dopravy a výstavby
Vypustený
UV-28009/2020
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Schválený
UV-143/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-168/2021
minister vnútra
Schválený
UV-213/2021
minister obrany; minister zdravotníctva
Schválený
UV-161/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-212/2021
predseda vlády
Schválený
Informatívne materiály
UV-27691/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vypustený
UV-27454/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-27655/2020
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-27658/2020
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-27688/2020
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-27704/2020
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-27968/2020
ministerka kultúry
Vzatý na vedomie
UV-27869/2020
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 14.01.2021 pdf 606,55 kB

História:
05.01.2021 12:58
07.01.2021 13:35