Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
UV-28125/2020
31.12.2020
predseda Štatistického úradu SR
Štatistický úrad Slovenskej republiky
10420-823/2020
Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace september až december 2020
Riadny
Zákon
Zaradený
1
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 31.12.2020 docx 28,96 kB
pdf Predkladacia správa 31.12.2020 pdf 90,73 kB
pdf Vlastný materiál 12.01.2021 pdf 498,63 kB
pdf Dôvodová správa 31.12.2020 pdf 272,11 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 12.01.2021 pdf 374,70 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 31.12.2020 pdf 424,40 kB
pdf Doložka vplyvov 05.01.2021 pdf 761,16 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 05.01.2021 pdf 607,89 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 31.12.2020 pdf 473,39 kB
pdf Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti 31.12.2020 pdf 293,93 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 31.12.2020 pdf 1,22 MB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 31.12.2020 pdf 266,57 kB
pdf Vyhlásenie 31.12.2020 pdf 404,87 kB
pdf Konsolidované znenie 12.01.2021 pdf 530,22 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 31.12.2020 pdf 185,58 kB
pdf Obal 31.12.2020 pdf 202,84 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 07.01.2021 461,04 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 2/2021 Uznesenie

História:
05.01.2021 12:48
05.01.2021 12:58