Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
UV-1287/2021
22.01.2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12970/2021-M_OPVA
§ 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z.
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
5
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 22.01.2021 docx 29,67 kB
pdf Predkladacia správa 22.01.2021 pdf 199,24 kB
pdf Vlastný materiál 22.01.2021 pdf 130,77 kB
pdf Dôvodová správa 22.01.2021 pdf 218,04 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 22.01.2021 pdf 213,74 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 22.01.2021 pdf 125,89 kB
pdf Doložka vplyvov 22.01.2021 pdf 375,57 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 22.01.2021 pdf 272,46 kB
pdf Obal 22.01.2021 pdf 212,85 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 26.01.2021 457,02 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 49/2021 Uznesenie

História:
26.01.2021 14:07
26.01.2021 14:07