Program rokovania

Základné údaje
71
schôdze vlády Slovenskej republiky
27.01.2021
8:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-25660/2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Súhlas s pripomienkami
UV-25664/2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Súhlas s pripomienkami
UV-1292/2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-25663/2020
minister vnútra
Vypustený
UV-1287/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-1510/2021
minister životného prostredia
Schválený
UV-1513/2021
minister životného prostredia
Schválený
UV-1507/2021
minister životného prostredia
Schválený
UV-1509/2021
minister životného prostredia
Schválený
UV-1508/2021
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1568/2021
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1591/2021
predseda vlády
Schválený
UV-92/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-1639/2021
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-1638/2021
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-1636/2021
predseda vlády
Schválený
UV-1637/2021
predseda vlády
Schválený
UV-1599/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Informatívne materiály
UV-1409/2021
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 29.01.2021 pdf 323,25 kB

História:
26.01.2021 14:04
27.01.2021 13:28