Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
UV-4667/2021
12.03.2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
16446/2021-M_OPVA
§ 293et ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 66/2020 Z. z.
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
11
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 09.03.2021 docx 28,41 kB
pdf Predkladacia správa 09.03.2021 pdf 351,67 kB
pdf Vlastný materiál 09.03.2021 pdf 193,99 kB
pdf Dôvodová správa 09.03.2021 pdf 357,83 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 09.03.2021 pdf 356,14 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 09.03.2021 pdf 307,29 kB
pdf Doložka vplyvov 09.03.2021 pdf 651,13 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 24.03.2021 pdf 467,69 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 09.03.2021 pdf 590,35 kB
pdf Obal 24.03.2021 pdf 135,98 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 17.03.2021 453,89 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 147/2021 Uznesenie

História:
16.03.2021 18:02
16.03.2021 18:02