Program rokovania

Základné údaje
85
schôdze vlády Slovenskej republiky
17.03.2021
8:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-4427/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-2013/2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Súhlas s pripomienkami
UV-2005/2021
minister vnútra
Súhlas s pripomienkami
UV-2006/2021
minister vnútra
Súhlas s pripomienkami
UV-2199/2021
minister vnútra
Nesúhlas
UV-2008/2021
minister vnútra
Súhlas s pripomienkami
UV-4454/2021
minister vnútra
Rokovanie prerušené
UV-2002/2021
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Súhlas s pripomienkami
UV-3771/2021
minister dopravy a výstavby
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3772/2021
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-4667/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4647/2021
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-4472/2021
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Schválený
UV-4862/2021
predseda vlády
Schválený
UV-4781/2021
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Schválený
UV-4869/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-4867/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-4861/2021
podpredseda vlády a minister financií poverený riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Schválený
UV-4868/2021
podpredseda vlády a minister financií poverený riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Schválený
UV-4865/2021
podpredseda vlády a minister financií poverený riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Schválený
UV-4870/2021
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-4866/2021
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-4176/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-4469/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-4890/2021
podpredseda vlády a minister financií poverený riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Schválený
Utajené materiály
D-4467/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Stiahnutý
Informatívne materiály
UV-4395/2021
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-4473/2021
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 26.03.2021 pdf 613,47 kB

História:
16.03.2021 18:00
17.03.2021 14:34