Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie
UV-6367/2021
12.04.2021
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
spis č. 2021/7959-A1810
Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020-2024
Riadny
Zákon
Zaradený
10
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 12.04.2021 docx 29,09 kB
pdf Predkladacia správa 12.04.2021 pdf 164,78 kB
pdf Vlastný materiál 12.04.2021 pdf 176,81 kB
pdf Dôvodová správa 12.04.2021 pdf 173,48 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 12.04.2021 pdf 117,91 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 12.04.2021 pdf 358,39 kB
pdf Doložka vplyvov 12.04.2021 pdf 199,75 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 13.04.2021 pdf 342,13 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 12.04.2021 pdf 78,31 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 12.04.2021 pdf 866,01 kB
pdf Vyhlásenie 12.04.2021 pdf 85,96 kB
pdf Obal 12.04.2021 pdf 172,85 kB
pdf Konsolidované znenie 12.04.2021 pdf 578,44 kB
pdf Konsolidované znenie 2 12.04.2021 pdf 1,30 MB
pdf Konsolidované znenie 3 12.04.2021 pdf 435,32 kB
pdf Konsolidované znenie 4 12.04.2021 pdf 567,38 kB
pdf Konsolidované znenie 5 12.04.2021 pdf 1 022,14 kB
pdf Konsolidované znenie 6 12.04.2021 pdf 563,54 kB
pdf Konsolidované znenie 7 12.04.2021 pdf 483,28 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 14.04.2021 655,01 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 198/2021 Uznesenie

História:
14.04.2021 08:14
14.04.2021 08:14