Program rokovania

Základné údaje
2
schôdze vlády Slovenskej republiky
14.04.2021
8:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-6223/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-6231/2021
predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6211/2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-6209/2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6144/2021
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-6247/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-6020/2021
minister životného prostredia
Schválený
UV-6217/2021
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6246/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-6367/2021
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-6521/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-6435/2021
minister obrany
Schválený
UV-6520/2021
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Schválený
UV-6489/2021
minister dopravy a výstavby
202/2021
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
Informatívne materiály
UV-5716/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-6160/2021
ministerka spravodlivosti
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 29.04.2021 pdf 592,64 kB

História:
12.04.2021 11:36
14.04.2021 11:48