Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie
UV-12838/2021
30.06.2021
podpredseda vlády Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky
4071/2021/OLOÚOŠS
Iniciatívny materiál
Riadny
Zákon
Zaradený
16
Schválený s pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 30.06.2021 docx 20,52 kB
pdf Predkladacia správa 30.06.2021 pdf 180,34 kB
pdf Vlastný materiál 30.06.2021 pdf 264,48 kB
pdf Dôvodová správa 30.06.2021 pdf 185,02 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 30.06.2021 pdf 202,45 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 30.06.2021 pdf 346,14 kB
PDF Vyhodnotenie pripomienkového konania 30.06.2021 PDF 1,26 MB
pdf Vyhlásenie 30.06.2021 pdf 174,60 kB
pdf Obal 30.06.2021 pdf 382,89 kB
pdf Doložka vplyvov 30.06.2021 pdf 941,24 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 30.06.2021 pdf 1,89 MB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 30.06.2021 pdf 894,48 kB
pdf Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti 30.06.2021 pdf 399,29 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 30.06.2021 pdf 176,71 kB
pdf Konsolidované znenie 30.06.2021 pdf 550,63 kB
pdf Konsolidované znenie 2 30.06.2021 pdf 549,53 kB
pdf Konsolidované znenie 3 30.06.2021 pdf 1,50 MB
pdf Konsolidované znenie 4 30.06.2021 pdf 1,28 MB
pdf Konsolidované znenie 5 30.06.2021 pdf 1 000,45 kB
pdf Konsolidované znenie 6 30.06.2021 pdf 621,30 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 30.06.2021 458,95 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie 383/2021 Uznesenie

História:
30.06.2021 10:16
30.06.2021 10:43