Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
UV-17660/2021
23.08.2021
minister dopravy a výstavby
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
39723/2021/SCDPK/96008-M
bod B.6. uznesenia vlády SR č. 634/2020
Riadny
Zákon
Zaradený
6
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 23.08.2021 docx 20,99 kB
pdf Predkladacia správa 24.08.2021 pdf 196,27 kB
pdf Vlastný materiál 24.08.2021 pdf 638,81 kB
pdf Dôvodová správa 24.08.2021 pdf 555,82 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 24.08.2021 pdf 319,66 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 24.08.2021 pdf 1,13 MB
pdf Vyhlásenie 24.08.2021 pdf 174,80 kB
pdf Doložka vplyvov 24.08.2021 pdf 707,77 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 24.08.2021 pdf 446,78 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 24.08.2021 pdf 440,97 kB
pdf Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti 24.08.2021 pdf 281,01 kB
pdf Tabuľka zhody 24.08.2021 pdf 319,17 kB
pdf Tabuľka zhody 2 24.08.2021 pdf 330,49 kB
pdf Tabuľka zhody 3 24.08.2021 pdf 585,62 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 24.08.2021 pdf 187,24 kB
pdf Konsolidované znenie 24.08.2021 pdf 1,44 MB
pdf Konsolidované znenie 2 24.08.2021 pdf 486,89 kB
pdf Konsolidované znenie 3 24.08.2021 pdf 771,74 kB
pdf Obal 24.08.2021 pdf 375,47 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 31.08.2021 467,36 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 473/2021 Uznesenie

História:
30.08.2021 18:39
30.08.2021 18:39