Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo
UV-18084/2021
27.08.2021
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4470/2021-9.1
úloha B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 508 zo 14. októbra 2019, § 17 ods. 3, § 22 ods. 1 a 6, § 28b ods. 3 a § 30 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
9
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 27.08.2021 docx 29,00 kB
pdf Predkladacia správa 27.08.2021 pdf 365,20 kB
pdf Vlastný materiál 27.08.2021 pdf 814,75 kB
pdf Dôvodová správa 27.08.2021 pdf 226,88 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 27.08.2021 pdf 378,15 kB
pdf Doložka vplyvov 27.08.2021 pdf 813,10 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 27.08.2021 pdf 180,99 kB
pdf Vyhlásenie 27.08.2021 pdf 373,84 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 27.08.2021 pdf 612,07 kB
pdf Obal 27.08.2021 pdf 199,05 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 31.08.2021 461,87 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo 475/2021 Uznesenie

História:
30.08.2021 18:40
30.08.2021 18:40