Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nové znenie
UV-19205/2021
10.09.2021
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10462/2021-1.7
Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Riadny
Zákon
Zaradený
2
Schválený s pripomienkou

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 10.09.2021 docx 34,63 kB
pdf Predkladacia správa 10.09.2021 pdf 194,24 kB
pdf Vlastný materiál 10.09.2021 pdf 437,28 kB
pdf Dôvodová správa 10.09.2021 pdf 199,04 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 10.09.2021 pdf 303,86 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 10.09.2021 pdf 308,32 kB
pdf Doložka vplyvov 10.09.2021 pdf 865,15 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 10.09.2021 pdf 879,00 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 10.09.2021 pdf 785,72 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 10.09.2021 pdf 262,96 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 10.09.2021 pdf 185,18 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 10.09.2021 pdf 1,04 MB
pdf Vyhlásenie 10.09.2021 pdf 353,44 kB
pdf Kalkulačka nákladov 10.09.2021 pdf 932,91 kB
pdf Konsolidované znenie 10.09.2021 pdf 927,77 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 10.09.2021 pdf 617,68 kB
pdf Obal 10.09.2021 pdf 413,47 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 16.09.2021 448,24 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 519/2021 Uznesenie

História:
15.09.2021 17:58
15.09.2021 18:03