Program rokovania

Základné údaje
31
schôdza vlády Slovenskej republiky
16.09.2021
9:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-19207/2021
minister životného prostredia
Rokovanie prerušené
UV-19205/2021
minister životného prostredia
Schválený s pripomienkou
UV-19161/2021
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19168/2021
minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
Schválený
UV-19159/2021
minister vnútra
Schválený
UV-19206/2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-19198/2021
ministerka kultúry
Schválený
UV-19010/2021
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-19684/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-19681/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-19678/2021
minister zdravotníctva
Schválený
Informatívne materiály
UV-19164/2021
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-19188/2021
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-19278/2021
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-19253/2021
ministerka kultúry
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 17.09.2021 pdf 581,96 kB

História:
15.09.2021 18:03
16.09.2021 10:44