Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely
UV-19206/2021
10.09.2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
10425/2021-410
iniciatívny materiál
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
6
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 10.09.2021 docx 30,48 kB
pdf Predkladacia správa 10.09.2021 pdf 347,85 kB
pdf Vlastný materiál 10.09.2021 pdf 369,36 kB
pdf Dôvodová správa 10.09.2021 pdf 353,47 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 10.09.2021 pdf 193,16 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 10.09.2021 pdf 203,42 kB
pdf Doložka vplyvov 10.09.2021 pdf 686,16 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 10.09.2021 pdf 240,98 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 10.09.2021 pdf 260,00 kB
pdf Obal 10.09.2021 pdf 347,08 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 16.09.2021 444,99 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely 523/2021 Uznesenie

História:
15.09.2021 17:59
15.09.2021 18:03