Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie
UV-19207/2021
10.09.2021
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7791/2021-1.7
PLÚV SR na jún až december 2021
Riadny
Zákon
Zaradený
1
Rokovanie prerušené

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 10.09.2021 docx 28,35 kB
pdf Predkladacia správa 10.09.2021 pdf 364,06 kB
pdf Vlastný materiál 10.09.2021 pdf 519,64 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 10.09.2021 pdf 276,95 kB
pdf Dôvodová správa 10.09.2021 pdf 688,78 kB
pdf Doložka vplyvov 10.09.2021 pdf 528,45 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 10.09.2021 pdf 840,31 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 10.09.2021 pdf 456,55 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 10.09.2021 pdf 695,96 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 10.09.2021 pdf 259,90 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 10.09.2021 pdf 532,90 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 10.09.2021 pdf 864,28 kB
pdf Vyhlásenie 10.09.2021 pdf 278,96 kB
pdf Tabuľka zhody 10.09.2021 pdf 212,88 kB
pdf Tabuľka zhody 2 10.09.2021 pdf 216,68 kB
pdf Konsolidované znenie 10.09.2021 pdf 590,74 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 10.09.2021 pdf 434,46 kB
pdf Príloha 10.09.2021 pdf 612,26 kB
pdf Obal 10.09.2021 pdf 377,46 kB

História:
15.09.2021 17:57
15.09.2021 18:03