Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
UV-21888/2021
08.10.2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
27673/2021-M_OPVA
§ 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z .z.
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
4
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 14.10.2021 docx 23,41 kB
pdf Predkladacia správa 19.10.2021 pdf 128,38 kB
pdf Vlastný materiál 19.10.2021 pdf 144,13 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 14.10.2021 pdf 187,90 kB
pdf Dôvodová správa 19.10.2021 pdf 128,36 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 19.10.2021 pdf 136,87 kB
pdf Doložka vplyvov 19.10.2021 pdf 447,28 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 19.10.2021 pdf 390,42 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 19.10.2021 pdf 453,79 kB
pdf Obal 19.10.2021 pdf 212,08 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 14.10.2021 455,92 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 580/2021 Uznesenie

História:
14.10.2021 13:07