Detail materiálu

Základné údaje
Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2020
UV-21898/2021
08.10.2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
10214/2021-710
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
9
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 08.10.2021 rtf 100,74 kB
pdf Predkladacia správa 08.10.2021 pdf 189,56 kB
pdf Vlastný materiál 08.10.2021 pdf 1,33 MB
pdf Doložka vplyvov 08.10.2021 pdf 697,51 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 08.10.2021 pdf 866,45 kB
pdf Vyhlásenie 08.10.2021 pdf 163,48 kB
pdf Príloha 08.10.2021 pdf 6,25 MB
pdf Návrh uznesenia Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie 08.10.2021 pdf 183,56 kB
pdf Obal 08.10.2021 pdf 185,48 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k Správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2020 585/2021 Uznesenie

História:
13.10.2021 09:11