Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
UV-21938/2021
08.10.2021
minister dopravy a výstavby
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
45834/2021/SCDPK/113179-M
Iniciatívny materiál
Riadny
Zákon
Zaradený
2
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
doc Návrh uznesenia 08.10.2021 doc 59,00 kB
pdf Predkladacia správa 08.10.2021 pdf 117,59 kB
pdf Vlastný materiál 08.10.2021 pdf 220,89 kB
pdf Dôvodová správa 08.10.2021 pdf 127,73 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 08.10.2021 pdf 131,71 kB
pdf Doložka vplyvov 08.10.2021 pdf 385,98 kB
pdf Konsolidované znenie 08.10.2021 pdf 285,45 kB
pdf Obal 08.10.2021 pdf 135,48 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 578/2021 Uznesenie

História:
13.10.2021 09:11