Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
UV-26616/2021
19.11.2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29901/2021-M_OPVA
§ 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z.
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
5
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 19.11.2021 docx 25,89 kB
pdf Predkladacia správa 19.11.2021 pdf 199,35 kB
pdf Vlastný materiál 19.11.2021 pdf 131,48 kB
pdf Dôvodová správa 19.11.2021 pdf 218,61 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 19.11.2021 pdf 213,41 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 19.11.2021 pdf 126,17 kB
pdf Doložka vplyvov 19.11.2021 pdf 419,01 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 19.11.2021 pdf 407,43 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 19.11.2021 pdf 376,89 kB
pdf Obal 19.11.2021 pdf 135,96 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 23.11.2021 460,91 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 670/2021 Uznesenie

História:
23.11.2021 12:30