Program rokovania

Základné údaje
43
schôdza vlády Slovenskej republiky
24.11.2021
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-21359/2021
podpredseda vlády a minister financií
Súhlas s pripomienkami
UV-25354/2021
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-26589/2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-26405/2021
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-26616/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-26624/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-26619/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený s pripomienkou
UV-26457/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-26719/2021
predseda vlády
Schválený
UV-26750/2021
podpredseda vlády Slovenskej republiky
Schválený
UV-26971/2021
minister životného prostredia
Schválený
UV-26472/2021
minister životného prostredia; podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-26593/2021
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-26970/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-26494/2021
vedúci Úradu vlády SR
Rokovanie prerušené
UV-26174/2021
generálny prokurátor
Schválený
UV-26496/2021
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Schválený
UV-27081/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-27091/2021
ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-27098/2021
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Schválený
UV-26947/2021
minister obrany
Schválený
UV-27099/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-27103/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-27109/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-27106/2021
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-27104/2021
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-27105/2021
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-27108/2021
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-27111/2021
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-27121/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-27117/2021
minister zdravotníctva
Schválený
Informatívne materiály
UV-26623/2021
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 01.12.2021 pdf 345,54 kB

História:
23.11.2021 12:30
24.11.2021 16:26